Göran Brunius (1911-2005)

“Stenfalkhane”
etsning, 294 x 222 mm

text: F.f.G.K. 1953. Signerad i plåten t v i bildytan: G.B. 1952
I: före text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1953