Nils Skoog (1921-2014)

“Begravningen hos Struves”
linje- och akvatintetsning, 234 x 327 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1960

“Falks gille”
etsning 243 x 323 mm

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1961