Waldemar Sjölander (1906-1988)

“Vid fönstret”
färglitografi (5 stenar), 425 x 330 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av AB I. Nylunds Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1946

“Modell och iris”
färglitografi (4 stenar), 429 x 329 mm
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av AB I Nylunds Litografiska Anstalt, Stockholm)

Portföljår:1947