Axel Sjöberg (1866-1950)

“Från etsarskolan”
mjukgrundsetsning, 239 x 163 mm

text: I AXEL TALLBERGS ETSARSKOLA 1895-1896. AXEL SJÖBERG INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1896.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd vid Tallbergska etsarskolan, senare betitlad Kongl. Akademiens Etsarskola. Bilden föreställer Axel Tallberg och tryckarpojken (“spånen”) J. V. Ekström.

Portföljår: 1896