Pär Siegård (1887-1961)

“Zackeus”
träsnitt, 211 x 144 mm

text (i boktryck): “ZACKEUS” Fören. f. Grafisk Konst 1926. Orig. träsnitt av Pär Siegård. Tryckningen utförd av konstnären.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1926