Roland Svensson (1910-2003)

“Kväll”
färglitografi, 300 x 400 mm

I: Handsignerad;
II: Ej handsignerad;

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri AB, Stockholm.

Portföljår: 1941

“Höstkväll i utskärgården”
färglitografi, (4 plåtar) 100 x 305 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår: 1942

“Vinter på Möja”
färglitografi, (4 plåtar) 140 x 340 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår: 1943

“Höstseglats”
färglitografi, 320 x 275 mm

text: F.f.G.K. –53 Signerad på stenen t v i bildytan: R.S.
I: före text. Handsignerad;
II: med text.Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av litografen Rolf Jansson, Stockholm.

Portföljår: 1953