Per Svensson (1935-2016)

“Roma”
akvatintetsning, flatbitning, mjuk- och hårdgrundsetsning, 327 x 415 mm

Tryckningen utförd av CBS Grafik, Smedstorp.

Portföljår: 1997

Läs mer: Ur Meddelanden från FfGK 1997 Svensson_Per_1997_FfGK [pdf 102KB]