Lars-Olov (Olle) Larsson (f 1926)

Utsikt, Paris”
etsning, 129 x 72 mm

Ingen plåtsignatur.
I: Handsignerad.
II: Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Imprimerie G Leblanc & Cie, Paris.

Portföljår: 1955