Per-Olof Larsson (f 1955)

“Ur stenarnas liv – Kvarteret”
akvatintetsning, 245 x 313 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1987

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1987 Larsson_Per_Olof_1987_FfGK [pdf 295KB]