Lars Erik Husberg (1913-2006)

“Rummet I” (1949)
etsning, 226 x 167 mm

text i överkant t v: F.f.G.K. 52 Signerad i plåten i överkant t v i bildytan: LEH 49
I: före all text (även plåtsignatur). Handsignerad.
II: med text och plåtsignatur. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Kerstin Uhrdin-Foersters Koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1952