Alf Olsson (f 1925)

“Vita figurer”
kopparstick, 244 x 324 mm

Tryckningen utförd av konstnären.
Denna upplaga har numrerats av konstnären.

Portföljår: 1960

“Svart fjäril” (Fjärilar)
linoleumsnitt, 329 x 407 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1969