Jenny Olsson (f 1973)

“Bortom”
handkolorerad fotopolymer, 185 x 375 mm

Tryckt av konstnären i samarbete med Johan Brauner, Ekerö.

Portföljår: 2006

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2006 Olsson_Jenny_2006_FfGK [pdf 85KB]