Eva Zettervall (f 1941)

“Melancholy Girl I”
serigrafi, 40,3 x 34 mm
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår: 2011

“Melancholy Girl II”
serigrafi, 40,3 x 34 mm
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår: 2011

“MacBeth Sisters I”
serigrafi, 34 x 40,2 mm
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår: 2011

“Macbeth Sisters II”
serigrafi, 34 x 40,2 mm
Tryckt av Mitch Ward, Galleri Astley, Uttersberg.

Portföljår: 2011

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2011 Zettervall_Eva_2011_FfGK [pdf 139KB]