Anders Zorn (1860-1920)

“På Themsen”
etsning, 296 x 198 mm

text: PÅ THEMSEN. L. ZORN PINX. ET SCULPS. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1887 Signerad i plåten t.v. i bildytan: Zorn 83
I: före annan text än plåtsignaturen.
Handsignerad.
II: med text.
(Asplund 11, Delteil 11, Hjert & Hjert 11)
Denna bild, i förminskad storlek, har använts på Föreningens för Grafisk Konst informationsbroschyr från 1993, tryckt i offsettryck, med nedsänkt plåtyta.
Bilden har även använts i mer kommersiella sammanhang, bl.a. som illustration på förpackningen till Duka/Hemköps pappersservietter 1999. (I enlighet med EU-direktiv från 1998 är Zorns produktion ej upphovsrättsligt skyddad efter 1990.)

Portföljår: 1887

“En gravör” (Självporträtt)
etsning, 118 x 79 mm

Signerad i plåten t.v. i bildytan: 18 ZORN 89. – Både état I och II saknar övrig text och handsignatur. (Asplund 32, Delteil 31, Hjert & Hjert 25). – Uppgifter har cirkulerat om att troligen ytterligare 25 ex av detta blad tryckts för konstnärens räkning, på större papper och med handsignatur. – Dock torde dessa blad i själva verket utgöra den signerade upplagan.

Tryckningen utförd av W. Silfversparres Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1889

“Cigarettrökerska”
etsning, 157 x 117 mm
Signerad i plåten t.v. i bildytan: ZORN. Både état I och II saknar annan text än plåtsignaturen.
Ej handsignerad. (Asplund 62, Delteil 62, Hjert & Hjert 44). (Enligt en källa trycktes ytterligare 25 ex. för konstnärens räkning, på större papper än FfGK:s upplaga, och som handsignerades. – Detta kan dock vara den signerade upplagans blad som avses.)

Portföljår: 1893

“Porträttstudie” (Fru Amalia Granberg)
etsning, 177 x 118 mm
text (i boktryck): PORTRÄTTSTUDIE. A.L.ZORN SC. FÖREN. F. GRAF. KONST. 1902. GEN. STAB. LIT. ANST.
Signerad i plåten t v i bildytan: ZORN 1903.
I:före annan text än plåtsignaturen.
Handsignerad. (H&H 115 état III)
II: med text. Ej handsignerad. (H & H 115 état IV) (Asplund 172, Delteil 171, Hjert & Hjert 115)
Enligt Hjert & Hjert finns état I i 20 handsignerade och 30 osignerade exemplar.

Portföljår: 1902-1903