Rachelle Puryear (f 1947)

Relationer I
serigrafi, 530 x 390 mm

Tryckt av konstnären i samarbete med Håkan Lövgren, Stockholm.

Portföljår: 2000

Relationer II
serigrafi, 530 x 390 mm

Tryckt av konstnären i samarbete med Håkan Lövgren, Stockholm.

Portföljår: 2000

Relationer III
serigrafi, 530 x 390 mm

Tryckt av konstnären i samarbete med Håkan Lövgren, Stockholm.

Portföljår: 2000

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2000 Puryear_Rachelle_2000_FfGK [pdf 885KB]