Ulf Rahmberg (f 1935)

“Spegeln”
akvatint- och mjukgrundsetsning, 238 x 363 mm

Tryckningen utförd av Ole Larsen, Helsingborg.

Portföljår: 1989

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1989 Rahmberg_Ulf__1989_FfGK [pdf 106KB]