Maja Fjæstad (1873-1961)

“Kejsarkronor”
färgträsnitt (3 à 4 stockar), 280 x 380 mm

Handsignerad.
Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1930