Carl Flodman (1863-1888)

“Vinterbild”
etsning 103 x 140

text: VINTERBILD. C. FLODMAN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1888 Signerad i plåten t.h. i bildytan: C. Flodman.

I: före annan text än plåtsignaturen.
II:med text. HANDSIGNATUR (Lamm 3)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1888

“Ekar vid en sjö”
etsning, 207 x 147 mm

text: EKAR VID EN SJÖ. C. FLODMAN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889
I: före all text. Ej handsignerad.
II: med text. (Lamm 9).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1889

“Parti af Köpingsån”
etsning, 150 x 135 mm

text: PARTI AF KÖPINGS-ÅN. C. FLODMAN SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1890. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: C. Flodman.
I: Före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text. (Lamm 6).

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri.

Portföljår: 1890