Ida Falander (1842-1927)

“Gustaf Wilhelm Palm”
trägravyr, 215 x 19 mm (oval bildyta); tongrund 272 x 202 mm

text (i boktryck): GUSTAF WILHELM PALM. IDA FALANDER SCULPS. FÖREN. F. GRAF. KONST 1889.
Signerad i stocken t.h.: I.FALANDER.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad. II: med text.

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms boktryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1889