Ulrika Fagerquist (f 1960)

Utan titel
färgetsning, 85 x 126 mm

Tryckningen utförd av konstnären.

Portföljår: 1991