Thor Fagerkvist (1884-1960)

“Gubben Frisk på Höida” (1916)
träsnitt, 273 x 200 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad; text i stocken u.t.v. “Gubben Frisk på Höida Thor.16.

Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm.

Portföljår: 1943