Mattias Fagerholm (f 1952)

“Stenar”
mjukgrundsetsning, 204 x 250 mm

Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.
Av principiella skäl har konstnären avstått från att numrera upplagan, som dock är begränsad till de av FfGK beställda 320 exemplaren.

Portföljår: 1980

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1980 Fagerholm_Mattias_1980_FfGK [pdf 198KB]