Prins Eugen (1865-1947)

“Molnet”
mjukgrundsetsning, 245 x 196 mm

text (i boktryck): MOLNET Eugen sculps. Fören. F. Grafisk Konst 1897. Imp. N. Bagge.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Nils Bagges officin, Stockholm.

Portföljår: 1897

“Pilar vid stranden” (1936)
etsning, 146 x 193 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1943

“Stockholm Slott”
mjukgrunds- och akvatintetsning, 162 x 235 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av koppartryckare A G Lundin, Stockholm.

Portföljår: 1944