Vanja Ebbersten (1920-1994)

“Vinter på gården”
trägravyr, 178 x 55 mm

text: V. EBBERSTEN F.f.G.K. 1949.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm. (Extrablad)

Portföljår: 1948