Albert Edelfelt (1854-1905)

“Gubbe som lyssnar”
etsning, 227 x 128 mm

text (i boktryck): GUBBE SOM LYSSNAR. ALBERT EDELFELT SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1905. A.B. F. TILGMAN, HELSINGFORS.

Signerad i plåten t h i bildytan (skrivstil): Edelfelt.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text. Ej handsignerad

Tryckningen utförd av A.B. F. Tilgmanns tryckeri, Helsingfors.
Påskrift på ett ex i Nationalmuseum: “Studie till en påtänkt komposition: Bellman sjungande sista sången för sina vänner några dagar innan han dog”.

Edelfelt avled innan köpet av plåten helt hade avslutats.

Portföljår: 1905