Lotta Döbling (f 1963)

“Rummet”,
litografi, 335 x 280 mm

Tryckt av Björn Lumphé, Lumphé Litografiska, Stockholm

Portföljår: 2020