Kristina Anshelm (f 1942)

“Himmel och hav”
etsning, 245 x 357 mm

Tryckningen utförd av konstnären Hans Hamngren, Stockholm.

Portföljår: 1972

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1972 Anshelm_Kristina_1972_FfGK [pdf 283KB]

“Duvor”
träsnitt skuret i fiberboard, japanpapper, 380 x 530 mm

Tryckt av konstnären.

Portföljår: 2004

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2004 Anselm_Kristina_2004_FfGK [pdf 89KB]