Bengt Arkö (1921-2009)

“Rytmisk figur”
linoleumsnitt, 241 x 493 mm

Tryckningen utförd av konstnären.
(På omslaget till 1988 års grafikportfölj anges felaktigt detta blads teknik som träsnitt.)

Portföljår: 1988

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1988 Arko_Bengt_1988_FfGK [pdf 324KB]