Filip Weiner (1904-1986)

“Grå dag”
etsning, 240 x 186 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1946

“Vinterdag”
etsning, 195 x 244 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1947

“Interiör”
etsning, 277 x 213 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av A G Lundins koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1950