Nils Wedel (1897-1967)

“Fem motiv”
träsnitt och trägravyr, 170 x 235 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Bröderna Lagerström, Stockholm.

Portföljår: 1949