Kersti Söderström-Ergon (f 1938)

“Ängslan”
etsning, 253 x 304 mm

Tryckningen utförd av konstnären

Portföljår: 1979

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1979 Soderstrom_Ergon_Kersti_1979_FfGK [pdf 331KB]

“Medierna anfaller”
trä- och linoleumsnitt, 301 x 400 mm

Tryckningen utförd av konstnären

Portföljår: 1993

Vissa avdrag av detta blad har av konstnären åsatts namnet “Tunnelbanan”.