Carl Gustaf Söderlund (1860–1905)

“Attente” (efter Ernest Meissonier)
etsning, 282 x 195 mm

text: L´ATTENTE (EFTER MEISSONIER) SODERLUND SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1895. Imp. Ch. Wittman, Paris; t.v. i bildytan: Meissonier 1857.
I: före annan text än Meissoniers namn. Under bildytan en bildsignatur med den franska liljan. Handsignerad.
II: med text. Bildsignaturen bortslipad.

Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Wittman, Paris.

Portföljår: 1895

“Filosofen” (efter Rembrandt)
etsning, 330 x 370 mm

text: FILOSOFEN EFTER REMBRANDTS ORIGINAL I LOUVRE. C. SÖDERLUND SC. FÖREN. F. GRAF. KONST 1900. Imp. Ch.Wittman, Paris.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Wittman, Paris. (Extrablad)

Portföljår: 1900

“Spetsknypplerskan”
etsning 295 x 240

text: SPETSKNYPPLERSKAN (LOUVRE) J. VERMEER VAN DELFT PINX. C. SÖDERLUND SC. FÖR. F. GRAF. KONST 1904. IMP. WITTMAN, PARIS.
På väggen i bakgrunden antyds Vermeers signatur.
I: före text. Handsignerad;
II: med text;

Tryckningen utförd vid Imprimerie Charles Wittman, Paris.

Portföljår: 1904