Stig Munthe-Sandberg (1903-1950)

“Promenaden”
färglitografi (4 plåtar), 220 x 315 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad;

Tryckningen utförd av Ivar Hæggströms Boktryckeri & Bokförlags AB, Stockholm.

Portföljår: 1944