Kristina Munklinde (f 1936)

“Så byggde havet”
linoleumsnitt, 337 x 426 mm

Tryckningen utförd av konstnären Olof Sandahl, Stockholm.

Portföljår: 1982

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1982 Munklinde_Kristina_1982_FfGK [pdf 255KB]

“Minnet av ett hav”
screentryck, 255 x 415 mm

Tryckt av konstnären.

Portföljår: 2000

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2000 Munklinde_K_2000_FfGK [pdf 1.2MB]