Idun Baltzersen (f 1987)

“By vid kanten”
Träsnitt, 443 × 300 mm

Tryckt av Jenny Olsson, Tellus Grafik på Fabriano Rosaspina 220 g. Upplaga 226 ex.

Portföljår: 2018

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1996 Baltzersen_Idun_2018_FfGK [pdf 111KB]