Jacob Hägg (1839-1931)

“Skolfartyg på Karlskrona varf”
etsning, 180 x 265 mm

text: SKOLFARTYG PÅ KARLSKRONA VARF. J. HÄGG SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: J. Hägg 1888 samt ett ankare.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad. –
II: med text.

Tryckningen utförd av W. Silfversparres Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1889