Axel Herman Hägg (1835-1921)

“En nutidsbild”
etsning, 268 x 188 mm

text (i frakturstil): “Wisby”, En nutidsbild. Axel Herman Hägg.
Signerad i plåten t.v. i bildytan: AH (sammanskrivna i cirkel) 1891
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Armstrong 60)

Portföljår: 1887

“En gammal Hansestad”
etsning, 289 x 211 mm

Portföljår: 1891

“Floda kyrka i Södermanland”
etsning, 256 x 154 mm

text: FLODA KYRKA I SÖDERMANLAND. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 AH (sammanskrivna inom cirkel) 89.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text. (Armstrong 73).

Portföljår: 1892

“Söder”
akvatintetsning, 201 x 300 mm

Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 AH (sammanskrivna inom cirkel) 94. (Sista siffran kan även läsas som “2”).
I: med plåtsignatur. Handsignerad.
II: med plåtsignatur. Ej handsignerad. (Armstrong 112).

Portföljår: 1896

“Gammalt båtvarf, Venedig”
etsning, 213 x 267 mm

text: Gammalt båtvarf, Venedig. A.H.Hägg sculp. Fören. f. Graf. K. 1899. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 AH 98 (initialerna sammanskrivna inom cirkel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text. (Armstrong 130).

Tryckningen utförd i London.

Portföljår: 1899

“Wisby med S:t Nicolai ruin”
etsning, 174 x 227 mm

text (i boktryck): WISBY MED ST NICOLAI RUIN. A.H. HÄGG INV ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t h i bildytan: 19 AH (sammanskrivna inom cirkel) 08
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.(Ej medtagen i Armstrongs verkförteckning)

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1908