Kyuhyung Cho (f 1975)

“Föreningen för Grafisk Konst”
serigrafi i sex färger, 290 x 440 mm

Upplaga: 260 ex.

Tryckt av konstnären på IBW tryckpapper 300 gr.

Portföljår: 2013

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2013 Cho_Kyuhyung_2013_FfGK [pdf 340KB]