Anders Zorn (1860-1920)

“En gravör” (Självporträtt)

Etsning 118 x 79;

Signerad i plåten t.v. i bildytan: 18 ZORN 89. – Både état I och II saknar övrig text och handsignatur. (Asplund 32, Delteil 31, Hjert & Hjert 25). – Uppgifter har cirkulerat om att troligen ytterligare 25 ex av detta blad tryckts för konstnärens räkning, på större papper och med handsignatur. – Dock torde dessa blad i själva verket utgöra den signerade upplagan.
Tryckningen utförd av W. Silfversparres Anstalt, Stockholm.

Portföljår:1889