Carl Wilhelmson (1866-1928)

“Studie från Bohuslän”
färglitografi, 230 x 335 mm

text: STUDIE FRÅN BOHUSLÄN. Original-litografi af Carl Wilhelmson. WALD. ZACHRISSONS LITO. GBG. Föreningen för Grafisk Konst, Stockholm 1906.
Signerad på stenen t h i bildytan: CW (sammanskrivna).
I: före annan text än signaturen på stenen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Waldemar Zachrissons Litografiska, Göteborg.

Portföljår: 1906

“Makrillfiskare”
etsning, 287 x 214 mm

text: Carl Wilhelmson 1919. Fören. För Grafisk Konst 1924
Signerad i plåten överst t.v. i bildytan 19 CW (sammanskrivna) 19
I: före annan text än plåtsignaturen, vilken här upprepas även i nedre v hörnet. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Lundin & Karlssons koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1924 och 2015