Carl Olof Petersen (1881-1939)

“Kråkor i snö”
färgträsnitt (2 stockar), 190 x 234 mm

text (i boktryck): “Kråkor i snö”. Carl O. Petersen. Org. träsnitt. 3:dje pris vid Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907.
I: utan text;
II: med text; förekommer dels med, dels utan handsignatur;
Tryckningen troligen utförd i Tyskland.

Portföljår: 1907

“Från krinolintiden”
färgträsnitt (3 stockar), 238 x 189 mm

text (i boktryck): “Från krinolintiden”. Carl O. Petersen. Org. träsnitt. Inköpt vid Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907.
I: utan text;
II: med text; förekommer dels med, dels utan handsignatur;

Tryckningen troligen utförd i Tyskland.

Portföljår: 1907

“Kalkoner”
träsnitt, 200 x 250

text (i boktryck): “Kalkoner”. Carl O. Petersen. Org. träsnitt. Inköpt vid “Föreningens för Grafisk Konst pristäflan 1907”.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd i München.

Portföljår: 1908