James Pauli (1857-1934)

“Det gamla biskopshuset” (Strängnäs)
litografi (2 stenar), 214 x 277 mm

text: FÖRENINGEN F. GRAFISK KONST 1928. JAMES PAULI 1927. “DET GAMLA BISKOPSHUSET”
I: före all text. Handsignerad (1927).
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm.

Portföljår: 1928 och 2015

“Biskopsgravar i Strängnäs”
litografi (3 plåtar), 220 x 320 mm

text: FÖRENINGEN F. GRAFISK KONST 1930. JAMES PAULI 1929. “BISKOPSGRAVAR I STRÄNGNÄS”
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalt, Stockholm)
Anteckning på ett provtryck i Nationalmuseum: “Bilden är tecknad på metallplåt i stället för sten.
Själva bilden, himlens lätta streckskuggning samt den gula tonen tryckta efter varandra, i tre skilda tryckningar”.

Portföljår: 1930