Allan Österlind (1855-1938)

“Flamencas”
färgetsning, 254 x 143 mm

text: Flamencas. Osterlind inv. sc. F. för Grafisk Konst Tryckt hos Routy. Paris
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Imprimerie Routy, Paris.

Portföljår: 1906