Siri Magnus-Lagercrantz (1875-1944)

“Rosor”
träsnitt (tryckt i brunt), 238 x 294 mm

text (i boktryck): Rosor. Fören. f. Grafisk Konst. SIRI MAGNUS- LAGERCRANTZ
Signerad i stocken t v i bildytan: SM (sammanskrivna).
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1924

“Kungsängsliljor”
träsnitt, 292 x 245 mm

text: FfGK -44″ n.t.h. i bildytan.
I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av konstnären Artur Sahlén, Stockholm. (Extrablad i båda upplagorna)

Portföljår: 1944“Blombukett” (trol. 1942)
träsnitt, 293 x 244 mm

I: handsignerad;
II: ej handsignerad.

Tryckningen utförd av Esselte AB, Stockholm (Extrablad).

Portföljår: 1947