David Ljungdahl (1870-1940)

“Från Roslagen”
etsning, 81 x 119 mm

text: FRÅN ROSLAGEN. D. LJUNGDAHL SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1892. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. under bildytan: D. Ljungdahl sc.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1892

“Skördefolk”
etsning, 192 x 275 mm

text: SKÖRDEFOLK. D. LJUNGDAHL INV. ET SCULP. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1894. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan: 18 DL (sammanskrivna inom cirkel) 94.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1894

“Hafskust”
linje- och mjukgrundsetsning, 161 x 238 mm

text: HAFSKUST D.LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1895. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan (namnteckning): D. Ljungdahl 1895.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd vid Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.
Detta blad är det första av två blad, vilka utgjorde Tallbergs etsarskolas motprestation för FfGK:s bidrag på 500 kronor till skolan i samband med dess start 1895.

Portföljår: 1895

“Stora Hoparegränd”
etsning, 294 x 198 mm

text: STORA HOPAREGRÄND D. LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 96. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.v. i bildytan: 18 DL (sammanskrivna) 95 (allt inom cirkel).
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1896

“Landskap från Roslagen”
etsning, 268 x 358 mm

text: LANDSKAP FRÅN ROSLAGEN D. LJUNGDAHL DEL. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1909. GEN. STAB. LIT. ANST. – Signerad i plåten t.h. i bildytan (namnteckning): D. Ljungdahl 1898.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.(Extrablad)

Portföljår: 1898

“Sommarqväll”
akvatintetsning, 183 x 242 mm

text: SOMMARQVÄLL. D.LJUNGDAHL INV. ET SC. GEN. STAB. LIT. ANST. FÖREN. F. GRAFISK KONST. 1902. Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): D. Ljungdahl.
I: före annan text än plåtsignaturen. Ej handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1902-1903

“Visby-idyll”
linje-, akvatint- och mezzotintetsning, 184 x 80 mm

text: VISBY-IDYLL. D.LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM. Signerad i plåten t v i bildytan (namnteckning): D.Ljungdahl.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Generalstabens Litografiska Anstalts koppartryckeri, Stockholm.

Portföljår: 1905

“Lilla Hästgatan, Visby”
linje- och akvatintetsning, 267 x 180 mm

text: LILLA HÄSTGATAN, VISBY. D.LJUNGDAHL INV. ET SC. FÖREN. F. GRAFISK KONST. STOCKHOLM.
Signerad i plåten t h i bildytan: D. LJUNGDAHL –08.
I: före annan text än plåtsignaturen. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1910