Emy Kindborg (1865-1935)

“Månsken”
trägravyr (xylografi), 148 x 190 mm

text (i boktryck): MÅNSKEN. Emy Kindborg Sc. Fören. f. Graf. Konst 1901.
Signerad i stocken t v i bildytan: EK.
I: före annan text än signaturen i stocken. Handsignerad.
II: med text.

Portföljår: 1901