Curt Hamne (1943-2023)

“I januari”
mjukgrunds- och hårdgrundsetsning, 394 x 331 mm

Tryckningen utförd av Siv Johansson, Stockholm.

Portföljår: 1994

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 1994 Hamne_Curt_1994_FfGK [pdf 106KB]