Gustaf G.E. Gustafsson (1852-1902)

“Brunett”
etsning, 322 x 238 mm

text: BRUNETT EFTER OLJEMÅLNING AF A. EDELFELT. GUST. GUSTAFSSON SC. Tryckt hos Ch. Chardon. FÖREN. F. GRAFISK KONST 1889.
I: före all text. Handsignerad.
II: med text.

Tryckningen utförd av Imprimerie Charles Chardon, Paris.

Portföljår: 1889