Agneta Granstad (1949-2017)

“Komplikationer V”
akvatintetsning, 285 x 333 mm

Tryckningen utförd av konstnären Mikael Wahrby, Stockholm.

Portföljår: 1983