Susan Gillhög (f 1950)

“Tycker du som jag, tycker jag som du”

serigrafi, 383 x 333 mm

Tryckt av Ingvar Landberg, Stockholm, på Waterford 640 gr. akvarellkartong, 250 ex.

Portföljår: 2014

Läs mer:
Ur Meddelanden från FfGK 2014 Gillhög_Susan_2014_FfGK  [pdf 5 MB]